Rijkswaterstaat verruimt de Twentekanalen en bouwt een tweede sluis bij Eefde voor een betere bereikbaarheid van de regio Twente. De Twentekanalen zijn een belangrijke regionale, economische ader voor Overijssel en Twente, een achterlandverbinding voor de havens van Roerdam, Amsterdam en Antwerpen en de verbindende logistieke schakel met Europa. De economische ontwikkeling in de oostelijke regio’s, de aanleg van de Tweede Maasvlakte en het toenemende gebruik van grotere schepen vereisen een verruiming van de Twentekanalen.

De projectorganisatie is ingericht conform het IPM-model. Sven Dom maakt deel uit van het omgevingsteam en is verantwoordelijk voor de conditionering. Daaronder valt het volledige vergunningendossier en -proces namens de opdrachtgever. Ook het kabels- en leidingendossier is onderdeel van de conditionering.
terug