Noorderdiep Advies is een ervaren, onafhankelijk bureau dat zich met hoogwaardig advies, consultancy en management richt op gebieds- & locatieontwikkeling en infrastructuur.

Onze compacte organisatie bestaat uit Sven Dom en Anne Altena. De onderlinge binding wordt gevormd door onze projectbenadering: niet alleen aandacht voor proces maar ook voor inhoud.

We hebben een flexibele organisatie, waarbij we in kunnen spelen op ruimtelijke vraagstukken in de breedste zin. Het managen van uiteenlopende ruimtelijke projecten vormt onze basis.

Waar ligt onze kracht? In projecten en vraagstukken die een grote uitdaging hebben. Waar anderen wellicht afhaken, gaan wij op een nuchtere manier aan de slag om doelen te realiseren. En niet onbelangrijk: we vinden het leuk!

In IPM-teams hebben we ervaring in de rollen: projectmanager, contractmanager, omgevingsmanager en manager projectbeheersing.