Als adviseurs op het vakgebied van aanbesteding en contractvorming ontvangen Jaap Boontjes en Anne Altena aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde steeds vaker het signaal dat er behoefte is aan praktijkdagen ten aanzien aanbesteding en contractvorming waarbij theorie wordt gekoppeld aan de praktijk. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de onderwerpen: gunning op basis van EMVI, Systeemgerichte Contractbeheersing, UAV-GC 2005.
In 2010 is de eerste praktijkdag EMVI georganiseerd. In 2011 volgde de praktijkdag voor contractbeheersing. Met de introductie van de nieuwe Aanbestedingswet hebben we in 2013 praktijkcursussen gegeven voor de samenwerkende gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf en het waterschap Hunze & Aa's.

 


terug