Eén van de projecten die onder de FlorijnAs valt is de nog te realiseren aansluiting op de A28 bij Assen Zuid. Deze aansluiting op de A28 (Assen TT) ontsluit het toekomstige bedrijventerrein (werklandschap) aan de oostzijde en het TT- circuit en de Toeristische Recreatieve Zone aan de westzijde. 

Sven Dom, Jaap Boontjes, Anne Altena, in samenwerking met Jacques Torenbosch (Torenbosch Project- en contractmanagement) dragen, in opdracht van de gemeente Assen, zorg voor het begeleiden van de ruimtelijke uitwerking, planologische procedures, onderzoeken en grondverwerving. In 2012 - 2013 hebben we de voorbereiding begeleid en het opstellen en aanbesteden van het geïntegreerde contract verzorgd.
In het najaar van 2013 start Noorderdiep met de contractbegeleiding. Tot de taken behoren het contractmanagement (Jaap Boontjes), risicomanagement (Anne Altena) en omgevingsmanagement (Sven Dom).
terug