De Hanzelijn is de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle. In 2001 werd duidelijk dat de spoorlijn door de gemeente Hattem zou komen. De eerste jaren stond voor de gemeente Hattem met name de lobby voor de tunnelvariant centraal. De jaren daarna hadden vooral betrekking op de ruimtelijke inpassing op het grondgebied van Hattem.

Sven Dom is vanaf 2001 betrokken bij dit project. Daarbij trad hij op als contactpersoon vanuit de gemeente Hattem, waarbij de gemeentelijke belangen zo goed mogelijk werden geborgd in het project. De werkzaamheden liepen uiteen van technisch advies, onderhandelingen met Prorail en het uitwerken van overeenkomsten.
terug