Assenrade is de nieuwste uitbreidingswijk van Hattem. De wijk is gepland aan de noordzijde van Hattem en vormt een logische afsluiting van de kern Hattem. Op deze locatie komen 280 woningen in verschillende woningtypen en prijsklassen. Gestreefd wordt naar een ruimtelijke inpassing passend bij de schaal en kwaliteit van Hattem. Het plan wordt door de gemeente Hattem samen met de Woningstichting Triada en Bouwfonds Ontwikkeling ontwikkeld.

Sven Dom draagt zorg voor het projectmanagement in opdracht van de gemeente Hattem. Daarbij gaat het om het begeleiden van de ruimtelijke uitwerking, planologische procedures en grondverwerving. Het voorbereiden van overeenkomsten met de betrokken partijen en het bewaken van de gemeentelijke grondexploitatie.
terug