In de weilanden ten zuiden van Kampen wordt gewerkt aan een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze verbinding, een nieuwe sluis in het Drontermeer en verlaging van het zomerbed van de IJssel bij Kampen zijn belangrijke onderdelen van het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (fase 1). Eind 2015 heeft de minister besloten om het vervolg (fase 2) versneld voor te bereiden om het gebied sneller te beschermen tegen hoog water. Het gaat om versterking van 2,8 km Drontermeerdijk, vervanging van de Roggebotsluis door een nieuwe brug, verlegging van de vaargeul onder de nieuwe brug en maatregelen om recreatieterreinen te beschermen tegen hoog water.

De provincies Flevoland en Overijssel hebben dit aangegrepen om gelijktijdig de doorstroming van de N307 te verbeteren, door de N307 tussen Kampen en Roggebot om te bouwen tot een 2x1 stroomweg met parallelwegen en de aanleg van een ongelijkvloerse kruising N307/N306. De bouw van de nieuwe brug, de verlegging van de vaargeul en de sloop van de huidige brug en sluis maken deel uit van het project N307 Roggebot-Kampen.

Het project maakt ook deel uit van het traject N23 Alkmaar–Zwolle, om te komen tot een snellere wegverbinding tussen beide agglomeraties.

Binnen het IPM-team is Anne manager projectbeheersing. Ook maakt Anne onderdeel uit van het MPB-team IJsseldelta fase 2.


terug