Wij werken onder meer voor de volgende opdrachtgevers:

Overheden
 • Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
 • Gemeente Assen
 • Gemeente Emmen
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Haren
 • Gemeente Hattem
 • Gemeente Heerenveen
 • Gemeente Lochem
 • Gemeente Loppersum
 • Gemeente Meppel
 • Gemeente Opsterland
 • Gemeente Staphorst
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Gemeente Wierden

 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Groningen
 • Provincie Flevoland
 • Provinsje Fryslân
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Utrecht
 • Waterschap Hunze & Aa's
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Limburg
Woningstichtingen
 • Ons Huis
 • Woonbedrijf Ieder1
Private partijen
 • Datawatt
 • DHV
 • Koopmans Projecten
 • Royal Haskoning
 • Rabobank Velt en Vechtstreek
   

terug