De gemeente Ommen is voornemens een kwaliteitsimpuls te geven aan het openbaar gebied in Ommen Zuid. Het herinrichten van de Stationsweg vanaf de spoorovergang tot voorbij de Hessel Mulertbrug over de Vecht zal de meeste impact hebben.

Naast het herinrichten van de Stationsweg en het meer betrekken van het gebied vanaf De Koesteeg tot over de Hessel Mulertbrug als verblijfsgebied bij het centrum en toekomstige projecten rondom de Vecht, zal in een groot deel van Ommen Zuid het riool worden vervangen en regenwater dat valt op daken worden afgekoppeld. Het milieu wordt hierdoor minder belast.

Naast het feit dat de Stationsweg de enige hoofdontsluiting is over de Vecht heeft het gebied (en heel Ommen) een toeristische en recreatieve aantrekkingskracht. Een integrale reconstructie in Ommen Zuid vraagt daarom om een werkwijze waarbij goede communicatie, bereikbaarheid en maatwerk sleutelfactoren zijn.

Anne Altena verzorgt het procesmanagement voor de gemeente Ommen. De kerntaken omvatten onder meer: sturing op inhoud en proces, voorbereiding en begeleiding aanbesteding en contractbeheersing.


terug