De gemeente Hardenberg wil het beheer en onderhoud van drukriolering (en vacuüminstallatie) middels een raamovereenkomst voor een periode van 6 jaar uitbesteden aan een marktpartij.
Mede op basis van een marktconsultatie is een raamovereenkomst opgesteld waarbij maatwerk is doorgevoerd als het gaat om risicoverdeling en verantwoordelijkheden voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Anne Altena en Jaap Boontjes begeleiden de (Europese) aanbestedingsprocedure voor deze diensten. Er zal gegund worden op basis van EMVI. De aanbestedingsdocumenten en de overeenkomst zijn door Anne en Jaap opgesteld.terug