De huidige N34 vormt een ruimtelijke scheiding tussen het centrum van Ommen en het dal van de Vecht. Met de verlegging van de N34 ten noorden van Ommer Bos ontstaat een nieuwe situatie, waarbij het centrum verbonden kan worden met de Vecht. Om het centrum te versterken worden nieuwe functies toegevoegd, waaronder detailhandel, starterswoningen, appartementen en horeca. Tevens krijgt het bestaande historische centrum een nieuwe impuls middels herstructurering en vernieuwing. Een derde deelproject betreft de uitwerking van een nieuw stadsfront aan de Vechtzijde.

Sven Dom verzorgt het projectmanagement voor de gemeente Ommen. De kerntaken omvatten onder meer: interactieve planvorming revitalisering historisch centrum, begeleiding bestemmingsplanprocedure, subsidieverwerving, initiëren nieuwe deelprojecten, sturing op inhoud en proces.
terug